Akutt bronkitt

22.09.2016Versjon 2.2Forfatter: Mark Fagan, Hasse Melbye og Durdica Kulosman

Antibiotikabehandling 

Målsetting/indikasjon: Unngå antibiotika i de fleste tilfeller fordi det ikke  er dokumentert klinisk relevant effekt av anti­biotika ved akutt bronkitt. A

Definisjon og etiologi 

 ICPC-kode: R78

Sykdommen skyldes som regel luftveisvirus. Av disse har RS- og influensavirus størst betydning. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella Pertussis kan også være etiologiske agens. Pneumokokker, Haemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis bør tas i betraktning ved langvarig forløp med spørsmål om sekundær bakteriell komplikasjon. Aktiv og passiv røyking kan disponere for, og forverre, sykdommen.

Symptomer og funn 

Viktigste symptom er hoste natt og dag. Hosten forverres ved anstrengelse. Barn kan hoste slik at de brekker seg. Pasienten kan være tungpustet og ha sårhet i brystet som forverres av hosten. Purulent ekspektorat ses ofte etter en ukes ­syke­historie. Det kreves pipelyder over lungene eller inspiratoriske knatrelyder for at diagnosen kan stilles, men karakteristisk hoste kan være tilstrekkelig.

Prøvetaking 

CRP-test er nyttig for å skille mellom akutt bronkitt og ­pneumoni, men er sjelden nødvendig ved god allmenntilstand og normal eller lett forhøyet respirasjonsfrekvens. En CRP-verdi under 20 mg/l taler imot pneumoni. Verdier mellom 20 og 50 i den første sykdomsuken, med normalisering i løpet av den neste uke, er typisk for en viral infeksjon. Nasopharynxprøve for direkte påvisning (PCR) av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella ­Pertussis kan være aktuelt. PCR av influensavirus og serologisk undersøkelse for andre luftveisvirus kan være aktuelt som ledd i epidemi­ologisk overvåkning. Hos små barn kan PCR av RSV være aktuelt.

Spirometri med reversibilitetstest kan være nyttig for å finne de pasienter som bør få beta2-agonist.

Differensialdiagnoser 

  • Bronkiolitt: hovedsakelig første leveår. Pasienten er mer medtatt med takypné og inndragninger, og har oftere knatrelyder
  • Laryngitt: oftest barn, gjøende hoste og/eller stridor. ­Heshet hos voksne
  • Øvre luftveisinfeksjoner: mindre hoste om dagen
  • Pneumoni: ofte ensidige brystsmerter, dyspné, asymmetriske lungefunn, nedsatt allmenntilstand med feber og forhøyet CRP-verdi
  • Astma og Eksaserbasjon av KOLS/kronisk bronkitt: forverres ofte av luftveisinfeksjoner
  • Koronar hjertesykdom og hjertesvikt: trykkende smerter uavhengig av hoste, mer utpreget dyspné, manglede purulent ekspektorat og feber

Annen behandling 

Beta2-agonister har symptomatisk effekt ved bronkial obstruksjon. Det er lite dokumentasjon for at efedrinmikstur, hoste­dempende medikamenter, eller slimløsende midler er effektive. Et inhalasjonssteroid kan forsøkes dersom man ikke når til målet med annen behandling, da det kan dreie seg om ved­varende bronkial hyperaktivitet.

Forsiktighet/oppfølging 

Røntgenundersøkelse av thorax ved langvarig sykehistorie, usikkerhet om diagnosen, og ved mistanke om pneumoni.

Tilleggsinformasjon og dokumentasjon 

*)Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014,Issue 3. Art. No.: CD000245. DOI: 10.1002/14651858.CD000245.pub3.

Little P, Stuart B, Moore M et al. Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis. 2013;13:123-9

Cals JW, Butler CC, Hopstaken RM et al. Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial. BMJ 2009; 5:338:b1374.

Little P, Rumsby K, KellyJ, Watson L, et al. Information leaflet and antibiotic prescribing strategies for  acute lower respiratory tract infection: a randomised controlled trial. JAMA 2005; 293: 3029-35.

Hopstaken RM, Muris JWM, Knottnerus JA et al. Contributions of symptoms, signs, erytrocyte sedimentation rate and C-reactive protein to a diagnosis of pneumonia in acute lower respiratory tract infection. Br J Gen Pract 2003; 53:358-64.

Jakobsen KA, Melbye H, Kelly MJ et al. Influence of CRP testing and clinical findings on antibiotic prescribing in adults presenting with acute cough in primary care. Scand J Prim Health Care 2010;28(4):229-36.

Llor C, Moragas A, Bayona C, Morros R, Pera H, Plana-Ripoll O, et al. Efficacy of anti-inflammatory or antibiotic treatment in patients with non-complicated acute bronchitis and discoloured sputum: randomised placebo controlled trial. BMJ (Clinical research ed). 2013;347:f5762.