Akutt ekstern otitt

16.11.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasienter med mistenkt bakteriell infeksjon i øregang bør tilbys lokalbehandling med kortikosteroider og antiinfektiva i tillegg til utrensing av puss og detritus.

Hvis infeksjonen spres og forårsaker bløtdelsinfeksjon i det omgivende vev, bør tilstanden behandles med systemisk antibiotika, se «Behandlingsalternativer». 

Antibiotikabehandling 

Anbefalt behandlingsvarighet ved bruk av

 • oksytetrasyklin med polymyxin B og hydrokortison: 7 døgn
 • dikloksacillin: 5 døgn

Behandlingen bør vare til et par dager etter symptomfrihet, forlenges inntil maksimalt 14 døgn.

Standardbehandling

 • Hydrokortison, oksytetrasyklin og polymyksin B til øre 2 dråper x 3 - øredråper
Spesielle hensyn
Amming

Oksytetrasyklin

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Oksytetrasyklin

Lokalbehandling: Kan brukes.

Behandlingsalternativer

Ved bløtdelsinfeksjon i omgivende vev

 • Dikloksacillin oral 0,5 g x 4
Spesielle hensyn
Amming

Dikloksacillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Dikloksacillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Dikloksacillin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Dikloksacillin

Reaksjonens type, alvorlighetsgrad, sikkert sammenfall i tid, nylig reaksjon, trekker i retning av at penicilliner bør unngås. Gastrointestinale bivirkninger av penicillin er vanlig, og utgjør ikke en kontraindikasjon. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Dikloksacillin

Pasienter som har hatt sikker straksallergisk reaksjon på penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Annen behandling 

 • Rens ut puss, detritus og ørevoks.
 • Lokalbehandling kan eventuelt startes med tampong innsatt med lokalbehandlende øredråper som pasienten selv fjerner etter 1–2 dager.
 • Ved plagsomme smerter gis adekvat smertestillende behandling.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Infeksjon i øregang forårsaket av bakterier
 • Sopp i øregangen er oftest et sekundært problem som følge av langvarig bruk av øredråper
 • ICPC-2: H71

Symptomer og funn

Symptomer

 • Initialt kløe og ubehag
 • Tiltakende fornemmelse av at øregangen er tilstoppet 
 • Mekanisk hørselstap kan forekomme 
 • Oftest ensidige symptomer 
 • Smerter, kan være uttalt ved kraftig infeksjon

Funn 

 • Sekret, hevelse og rubor i øregangen 
 • Ømhet ved trykk på tragus og eventuelt rubor og hevelse av øremuslingen

Supplerende undersøkelser

Dyrkningsprøve for bakterier og sopp tas ved 

 • Terapisvikt; manglende behandlingseffekt etter 14 dagers behandling
 • Tegn til bløtdelsinfeksjon i omgivende vev 

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

 • Ved terapiresistent betennelse i øregangen, særlig ensidig og hos barn, kan det foreligge en underliggende kronisk betennelse i mellomøret 
 • Hvis infeksjonen spres og forårsaker bløtdelsinfeksjon i omgivende vev, rekvirer systemisk antibiotikabehandling etter at prøve til dyrkningsprøve er tatt

Differensialdiagnoser

 • Akutt otitis media med perforasjon
 • Malign ekstern otitt
   

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Ekstern otitt skyldes oftest gule stafylokokker eller Pseudomonas aeruginosa (Rosenfeld et al., 2014).
Predisponerende faktorer er bading, øregangseksem, psoriasis og fremmedlegemer i øregangen.

Nytte av antibiotika

I 65–90 % av tilfellene er lokalbehandling, i tillegg til utrensing av puss og detritus, tilstrekkelig (Rosenfeld et al., 2014; Kaushik et al., 2010). Ved tegn til dypere bløtdelsinfeksjon er systemisk antibiotika nødvendig for å forkorte forløpet og forebygge komplikasjoner.

Valg av antibiotika

Det finnes alternative kombinasjonspreparater med antibiotika og glukokortikoid. Disse inneholder mer potente steroider enn hydrokortison og kan bidra til å øke risikoen for trommehinneperforasjoner og uttynning av huden i øregangen (Hermansson, 2018).

Dikloksacillin er førstevalg som systemisk antibiotika mot gule stafylokokker som ofte er resistent mot fenoksymetylpenicillin.