Genital klamydiainfeksjon

12.05.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasienter med påvist genital klamydiainfeksjon bør tilbys antibiotika. 

Partnere bør tilbys undersøkelse og eventuelt behandling, se Praktisk.

Denne anbefalingen gjelder ukomplisert genital klamydiainfeksjon. Ved lymfogranuloma venereum, se Behandlingsalternativer. Ved kompliserte tilfeller, se egen anbefaling for bekkeninfeksjon eller epididymitt.

Ved samtidig Mycoplasma genitalium, følg anbefaling for genital mykoplasmainfeksjon.  

Antibiotikabehandling 

Behandlingsvarighet vil være avhengig av valgt legemiddel. Anbefalt behandlingsvarighet er oppgitt under de ulike behandlingsregimene.

Standardbehandling

 • Doksysyklin oral 100 mg x 2 i 7 døgn
Spesielle hensyn
Amming

Doksycyklin

7-dagers kur er forenlig med amming. Liten overgang til morsmelk og felling med Ca++ i melken tilsier minimal systemisk absorpsjon. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden på grunn av en teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner.

Gravid

Doksycyklin

Til og med 14. svangerskapsuke kan tetracykliner brukes etter nøye vurdering, men alternativt antibiotikum bør vurderes. Doksycyklin bør da foretrekkes på grunn av best dokumentasjonsgrunnlag. Etter 15. svangerskapsuke er tetrasykliner kontraindisert fordi tetrasyklinene inkorporeres i tannemalje (som kan føre til misfarging) og er mistenkt å påvirke beinvev hos det ufødte barnet.

Nedsatt nyrefunksjon

Doksycyklin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Behandlingsalternativer

Ved sterk soleksponering

 • Lymesyklin oral 300 mg x 2 i 10 døgn

Ved kontraindikasjon mot tetracykliner

 • Azitromycin oral 1 g x 1 - som engangsdose
Spesielle hensyn
Amming

Azitromycin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Azitromycin

Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet. 

Nedsatt nyrefunksjon

Azitromycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Ved lymfogranuloma venereum

 • Doksysyklin oral 100 mg x 2 i 21 døgn
Spesielle hensyn
Amming

Doksycyklin

7-dagers kur er forenlig med amming. Liten overgang til morsmelk og felling med Ca++ i melken tilsier minimal systemisk absorpsjon. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden på grunn av en teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner.

Gravid

Doksycyklin

Til og med 14. svangerskapsuke kan tetracykliner brukes etter nøye vurdering, men alternativt antibiotikum bør vurderes. Doksycyklin bør da foretrekkes på grunn av best dokumentasjonsgrunnlag. Etter 15. svangerskapsuke er tetrasykliner kontraindisert fordi tetrasyklinene inkorporeres i tannemalje (som kan føre til misfarging) og er mistenkt å påvirke beinvev hos det ufødte barnet.

Nedsatt nyrefunksjon

Doksycyklin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Ved graviditet og amming: alternativ med azitromycin

 • Azitromycin oral 1 g x 1 - som engangsdose
Spesielle hensyn
Amming

Azitromycin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Azitromycin

Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet. 

Nedsatt nyrefunksjon

Azitromycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Ved graviditet og amming: alternativ med amoksicillin

 • Amoksicillin oral 0,5 g x 3 i 7 døgn
Spesielle hensyn
Amming

Amoksicillin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Amoksicillin

Kan brukes. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Amoksicillin

Endret dosering. 

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Amoksicillin

Reaksjonens type, alvorlighetsgrad, sikkert sammenfall i tid, nylig reaksjon, trekker i retning av at penicilliner bør unngås. Gastrointestinale bivirkninger av penicillin er vanlig, og utgjør ikke en kontraindikasjon. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Amoksicillin

Pasienter som har hatt sikker straksallergisk reaksjon på penicillin skal ikke behandles med penicilliner. Kan eventuelt henvises allergolog for utredning av allergi mot betalaktam-antibiotika ved behov for behandling med penicilliner.
Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Cervicitt, uretritt, proktitt eller asymptomatisk infeksjon forårsaket av bakterien Chlamydia trachomatis.
 • ICPC-2: U72, X92

Symptomer og funn

 • Asymptomatisk hos 60-80 % hos begge kjønn
 • Uretritt:
  • dysuri uten hyppig eller sterk vannlatingstrang
  • ev. uretral utflod
 • Cervicitt:
  • dyspareuni
  • postcoitale blødninger og intermenstruelle blødninger
  • lettblødende cervix ved gynekologisk undersøkelse (GU)
  • mukopurulent sekret ved cervix, synlig ved GU
 • Anal infeksjon: Oftest asymptomatisk, kan gi svie, kløe og sårhet
 • Epididymitt, se egen anbefaling epididymitt
 • Bekkeninfeksjon, se egen anbefaling for bekkeninfeksjon
 • Lymfogranuloma venerum (LGV)
  • I Norge er LGV kun påvist hos menn som har sex med menn og skyldes spesielle serotyper av C. trachomatis (L1, L2 og L3)
  • Kan gi sår på genitalia eller i endetarm, men proktitt er den vanligste manifestasjonen.

Supplerende undersøkelser

 • Diagnosen stilles ved prøve til PCR-undersøkelse for Chlamydia trachomatis. Det må gå 14 dager fra tidspunkt for mulig smitte til man kan stole på et negativt prøvesvar.
 • Indikasjoner for testing:
  • ved symptomer eller risiko for smitte – partnerbehandling/ smitteoppsporing 
  • før provosert abort 
  • personer under 25 år ved partnerbytte, graviditet eller innsetting av spiral
  • hos menn som har sex med menn avhengig av risiko
  • hos barn med konjunktivitt som oppstår 2–6 uker etter fødsel. 
 • Testteknikk:
  • Kvinner
   • Pinneprøve strykes mot cervix, portio, vaginalvegg og vestibulum
   • Asymptomatiske pasienter tilbys selvtatt vaginalpinne
   • Urinprøve fra kvinner anbefales ikke grunnet lavere sensitivitet
  • Menn:
   • Urinprøve: første 10-20 ml av vannlatningen
   • Tid etter forrige miksjon er ikke av betydning for diagnostikk av klamydia, men prøven tas helst > 1 time etter sist miksjon  
  • Begge kjønn:
   • Dersom anamnese på reseptiv analsex tas anal penselprøve
   • Ved påvisning av rektal klamydia hos menn som har sex med menn, må lab gjøre en serotyping for venerisk lymfogranulom (LGV).

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

 • Allmennfarlig smittsom sykdom gruppe A:
  • Gratis undersøkelse og behandling se blåreseptforskriften §4 (lovdata.no)).
  • Lovpålagt smittesporing: seksualpartnere siste 6 måneder smittespores og gis behandling ved positiv test, se Smittevernveilederen (fhi.no).
  • Meldepliktig til MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) fra laboratorium.
 • Avstå fra samleie den uken behandling pågår og inntil fast partner er ferdigbehandlet.
 • Ved infeksjon hos kvinne med inneliggende spiral, vurderes det individuelt om spiralen skal fjernes. 
 • Kontrollprøve tidligst 3-4-uker etter oppstart av behandling er aktuelt:
  • hos gravide – i tillegg tas ny test i 3. trimester for å forebygge neonatal konjunktivitt og pneumoni
  • ved mistanke om dårlig etterlevelse
  • ved vedvarende symptomer
  • der reinfeksjon er sannsynlig etter behandling for LGV.

Differensialdiagnoser 

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi 

Chlamydia trachomatis deles inn i ulike serotyper. Serotype D-K forårsaker genitale infeksjoner. LGV skyldes serotype L1-L3. 

Nytte av antibiotika

Klamydia kan ubehandlet føre til bekkeninfeksjon hos kvinner (ca. 10 %) med risiko for kroniske bekkensmerter, ektopisk svangerskap og infertilitet. Menn kan få epididymitt. Andre komplikasjoner er seksuelt ervervet reaktiv artritt (SARA), Fitz-Hugh-Curtis syndrom (PID og perihepatitt). LGV kan ubehandlet forårsake komplikasjoner i form av perirektal abscess, fistler, strikturer og evt. stenose av rektum (Nwokolo et al., 2016).

Valg av antibiotika

Doksysyklin er førstevalg basert på effekt og risiko for resistensutvikling. Dette er i overensstemmelse med internasjonale retningslinjer og nasjonalt fagmiljø (Nwokolo et al., 2016; Lanjouw et al., 2016; Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner, 2019). Azitromycin gir resistens hos Mykoplasma genitalium og anbefales derfor kun ved kontraindikasjon mot tetracykliner.