Trichomoniasis

16.11.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasienter med påvist trichomoniasinfeksjon og deres partnere bør tilbys antibiotikabehandling.

Antibiotikabehandling 

Anbefalt behandlingsvarighet: 7 døgn

Standardbehandling

 • Metronidazol oral 0,5 g x 2
Spesielle hensyn
Amming

Metronidazol

Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på inntil 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol i doser på 1,5 gram daglig anbefales det et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon for å redusere barnets eksponering via morsmelk.

Gravid

Metronidazol

Ingen holdepunkter for teratogen effekt i mennesker. Siden det er påvist karsinogent i enkelte dyrearter, anbefaler flere kilder kun forskrivning på streng indikasjon. Peroral/parenteral bruk: Tilbakeholdenhet med bruk av høye doser i første trimester. Lokalbehandling: Ingen kjent risiko ved bruk hos gravide.

Nedsatt nyrefunksjon

Dikloksacillin, Fenoksymetylpenicillin, Doksysyklin, Erytromycin, Azitromycin, Klindamycin, Metronidazol, Linezolid

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Infeksjon med Trichomonas vaginalis i vagina og uretra.
 • ICPC-2: X73, A78 

Symptomer og funn

Kvinner: 

 • 10-50 % av kvinner er asymptomatiske.
 • symptomene kan variere fra milde til intense:
  • kløe i vulva og vagina
  • dysuri
 • Funn: røde, irriterte slimhinner, økt mengde illeluktende utflod, ofte skummende

Menn: 

 • de fleste har lite eller ingen symptomer
 • eventuelt uretritt med dysuri og utflod fra uretra.

Supplerende undersøkelser

 • pH er alltid over 4,5
 • Snifftest (se anbefalingen om Bakteriell vaginose) er ofte positiv 
 • Penselprøve fra cervix til PCR.
  • En del laboratorier tilbyr nå slik diagnostikk.
  • Hos pasienter med mistenkt trichomoniasis, test samtidig for klamydia, gonoré, hiv og syfilis. 
 • Mikroskop av vaginal utflod blandet med saltvann på 40x forstørrelse (fasekontrast) viser bevegelige flagellater

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

Differensialdiagnoser 

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi    

Trichomonas vaginalis er en encellet flagellat som forårsaker infeksjon i vagina og uretra. Den er svært sjelden i Norge, men vanlig i Øst-Europa, USA og i lav-/mellominntektsland (Sherrard et al., 2018).

Nytte av antibiotika

Antibiotika forkorter plagene, stopper videre smittespredning og forhindrer økt risiko for hiv-transmisjon (Sherrard et al., 2018).

Valg av antibiotika 

Metronidazol er førstevalg i internasjonale retningslinjer (Sherrard et al., 2018; Sherrard et al., 2014). Engangsbehandling med metronidazol er mindre effektivt enn en lengre kur (Muzny et al., 2020). Anbefalt behandling kurerer tilstanden hos rundt 90 % (Muzny et al., 2020).